fbpx

Цени

Промоционални пакети – ловен сезон 2023 - 2024

Цените важат за минимум пет отстреляни животни!

Обща стойност 410 €, с отстъпка -12% - 360

Отстрел на:

 • Благороден елен 2-3 годишен - 360 €
 • Благороден елен теле - 100 €
 • Елен лопатар приплод - 60 €

Обща стойност 180 €, с отстъпка -12% - 158

Отстрел на:

 • Елен лопатар шилар - 100 €
 • Елен лопатар кошута - 80 €

Обща стойност 460 €, с отстъпка -12% - 405

Отстрел на:

 • Елен лопатар 3-4 годишен - 300 €
 • Елен лопатар шилар - 100 €
 • Елен лопатар приплод - 60 €

Обща стойност 140 €, с отстъпка -12% - 123

Отстрел на:

 • Елен лопатар приплод - 60 €
 • Елен лопатар кошута - 80 €

Обща стойност 480 €, с отстъпка -12% - 422

Отстрел на:

 • Елен лопатар 3-4 годишен - 300 €
 • Елен лопатар шилар - 100 €
 • Елен лопатар кошута - 80 €

Обща стойност 900 €, с отстъпка -12% - 765

Отстрел на 3 броя eлен лопатар 3-4 годишен

Обща стойност 600 €, с отстъпка -12% - 510

Отстрел на 3 броя елен лопатар 2-3 годишен

Обща стойност 300 €, с отстъпка -12% - 255

Отстрел на 3 броя благороден елен шилар

Ценоразпис за организиран ловен туризъм

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване:

 • мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
 • женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от кг. до кг.цена+
4,01 5,00 600€ 3€*
5,01 6,00 900€ 5€*
6,01 7,00 1400€ 6€*
7,01 8,00 2000€ 8€*
8,01 9,00 2800€ 10€*
9,01 10,00 3800€ 12€*
10,01 11,00 5000€ 30€*
11,01 12,00 8000€ 40€*
над 12,00 12000€ 80€*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

 • За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
 • За ранено животно - 300 €
 • За отстреляна кошута - 150 €

Селекционно:

 • За ранено животно - 300 €
 • За отстреляно теле - 100 €
 • За отстрелян шилар - 150 €
 • Две годишни - 250 €
 • Три годишни - 300 €
 • Четири годишни - 400 €
 • Пет годишни, с тегло на трофея до 4 кг. - 600 €
 • ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

  Срок за ловуване:

  • мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
  • женски - от 1 октомври до 31 декември

  Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

  от кг.до кг.цена+
  2,00 400€
  2,01 2,50 400€ 2€*
  2,51 3,00 500€ 4€*
  3,01 3,50 700€ 16€*
  3,51 4,00 1500€ 20€*
  над 4,00 2500€ 30€*

  *Забележка: за всеки следващи 10 грама.

  • За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
  • За отстреляна кошута - 120 €
  • За ранено животно - 200 €
  • За отстрелян приплод - 90 €

  Селекционно:

  • За ранено животно - 200 €
  • За отстрелян шилар - 100 €
  • Две годишни - 200 €
  • Три годишни - 300 €
  • Четири и пет годишни, с тегло на трофея до 2.5 кг. - 500 €

  СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

  Срок за ловуване:

  • мъжки и приплоди - от 1 май до 30 октомври
  • женски - от 1 септември до 30 октомври

  Трофеят се заплаща на база теглото в грамове, измерен с горната челюст.

  от гр. до гр.цена+
  200 100€
  201 250 100€ 1€*
  251 300 150€ 2€*
  301 350 250€ 4€*
  351 400 450€ 8€*
  401 450 850€ 13€*
  над 500 1500€ 30€*

  *Забележка: за всеки следващ грам.

  • За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
  • За ранено животно - 100 €
  • За отстреляна сърна - 50 €
  • За отстрелян приплод - 50 €

  МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

  Срок за ловуване:

  • мъжки, трофейно зрели - целогодишно
  • мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари

  Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

  от см. до см.цена+
  до 50 600€
  50,01 60 600€ 20€*
  60,01 70 800€ 50€*
  70,01 80 1300€ 120€*
  над 80 2500€ 200€*

  *Забележка: за всеки следващ сантиметър.

  • За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
  • За ранено животно - 200 €
  • За отстреляна женска - 80 €
  • За отстрелян приплод - 100 €

  ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

  ВАРИАНТ 1 - ПОДБОРЕН ЛОВ:

  Срок за ловуване:

  • целогодишно

  Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

  от см. до см.цена+
  до 14,00 300€
  14,01 16,00 300€ 10€*
  16,01 18,00 500€ 10€*
  18,01 20,00 700€ 15€*
  20,01 22,00 1000€ 30€*
  над 22,00 1600€ 60€*

  *Забележка: за всеки следващ милиметър.

  • За отстрелян глиган над 125.00 точки по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
  • За ранено животно - 200 €
  • За ранен и ненамерен глиган - 500 €
  • За отстреляна дива свиня до 1 год. - 70 €
  • За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. - 200 €
  • За отстреляна женска над 2 гoд. - 600 €

  ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

  ВАРИАНТ 2 - ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

  Срок за ловуване:

  • от 1 октомври до втората неделя на месец януари.
  • Групов лов в ловни дворове към БИСД– от 1 октомври до последния ден на месец февруари.

  Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

  от см. до см.цена
  до 14,00 300€
  14,01 16,00 400€
  16,01 18,00 500€
  18,01 20,00 700€
  20,01 22,00 1000€
  над 22,00 1400€
  • За отстрелян глиган над 125 т. се заплаща 10% върху цената на трофея.
  • За отстреляна дива свиня до 1 год. - 70 €
  • За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. - 200 €
  • За отстреляна женска над 2 гoд. - 600 €

  1 € = 1.956 BGN

  ВЪЛК - CANIS LUPUS L - 500 €

  ЛИСИЦА - VULPES VULPES - 10 €

  ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 20 €

  БЯЛКА - 10 €

  ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIUS - 10 €

  Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

  1 € = 1.956 BGN

  БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - 6,0 € за кг.

  ЕЛЕН ЛОПАТАР - 7,0 € за кг.

  СЪРНА - 6,0 € за кг.

  МУФЛОН - 3,0 € за кг.

  ДИВА СВИНЯ - 3,0 € за кг.

  Забележка: Дивечово месо се продава в периода 1 септември - 28 февруари!

  1 € = 1.956 BGN

  БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН И ГЛИГАН - 150 €

  ДРУГИ - 50 €

  Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

  1 € = 1.956 BGN

  ФАЗАН - 10 €

  ЯРЕБИЦА - 20 €

  ДИВА ПАТИЦА - 6 €

  ПЪТПЪДЪК - 3 €

  ГРИВЯК / ГУРГУЛИЦИ - 3 €

  1 € = 1.956 BGN

  • Ловен водач - индивидуален лов за един ден - 70 €
  • Придружител на ловеца по време на лов (без оръжие и право на отстрел) - 20 €
  • Ловно оръжие и боеприпаси за един ден - 100 €
  • Носач - 30 €
  • Ловно куче - 30 €
  • Пансион за ловно куче - 20 €
  • Фотолов с ловен водач за един ден - 70 €
  • Групов лов на дива свиня с услуги - 120 €
  • Моторно превозно средство дневно - 70 €
  • МПС за отстрелян дивеч дневно - 30 €
  • Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) - за микробус и лек автомобил - 2,0 € за км., но не повече от - 300 €
  • Преводач за един ден - 70 €
  • Преводач, чужд контрагент или представител на фирма-посредник, придружаващ ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка, съгласно наредбата за командировките в страната.
  • Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години, се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.
  • Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
  • Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

  1 € = 1.956 BGN

  • Одобрените цени са с включен данък добавена стойност.
  • Комисионните(отстъпката) за фирми-посредници за ловци извън територията на страната са в размер до 15 % от договорените брутни цени.
  • Стопанството гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/. Когато разликата за гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
  • Трофеите от благороден елен , елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след обработката им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5%.
  • Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.
  • За ранен и ненамерен дивеч от всички видове ЕДЪР ДИВЕЧ (освен при групов лов на дива свиня), се заплаща 50% от стойността на цената на отстрелян дивеч (при трофейните според заявката).
  • При групов лов на гонка, в случай че през деня няма произведен нито един изстрел, цената за организация за съответният ден не се заплаща.
  • Пропуснат изстрел не се заплаща от ловеца, но се записва в разрешителното за ловуване за съответния ден и в разплащателния протокол.

  1 € = 1.956 BGN

  Конен туризъм

  • Пакетна цена206 лв. на ден:

  Трансфер от и до стопанството

  Езда

  Водач

  Нощувка

  Пълен пансион

  • Езда в района на стопанството /без допълнителни услуги/ – 30 лв. на час
  • За всеки следващ час - 20 лв.

  1 € = 1.956 BGN

  ВАРИАНТ 1 – пакетна цена 352 лв. на ден за 1 човек

  ВАРИАНТ 2 – пакетна цена 235 лв. на ден за 1 човек

  ВАРИАНТ 3*:

  Трансфер от и до стопанството

  Кон с оборудване – 117 лв. на ден

  Водач – 156 лв. на ден

  Кон за багаж – 78 лв. на ден

  Фураж – 10 лв. на ден

  Придружаващ автомобил – 2 лв. на км.

  *При наемане на кон с оборудване и водач, останалите опции и маршрут са по избор на клиента и могат да бъдат променяни.

  РИЛА ТУР 8 дни - 2816 лв.
  БОРОВЕЦ 2 дни – 704 лв.
  САРЪГЬОЛ 3 дни – 1056 лв.
  ХИЖА ЗАВРАЧИЦА 4 дни – 1408 лв.

  1 € = 1.956 BGN

  Алтернативни форми на туризъм

  Разходка с професионален водач, с файтон или с джип

  • Възрастни 140 лв.
  • Деца до 12 години (за едно дете с продружител) – безплатно

  Обяд или вечеря след разходката*

  • Възрастни 70 лв.
  • Деца до 12 години – 70 лв.

  *Към цената е включена консумация на безалкохолни и топли напитки и не се включва алкохол. Ниско и високоалкохолните напитки се продават по допълнителен утвърден ценоразпис.

  1 € = 1.956 BGN

  • Риболов - 25 лв.
  • Рибарско бунгало - 30 лв.

  1 € = 1.956 BGN

  • Стрелба по панички - 1.50 лв. за брой
  • Стрелба с ловна карабина - 3.50 лв. за изстрел
  • Стрелба с малокалибрена пушка - 1.00 лв. за изстрел

  1 € = 1.956 BGN

  Хотелско настаняване и храна

  • Нощувка със закуска в ловен дом, за един човек - 70 €
  • Нощувка със закуска в ловна хижа, за един човек - 50 €
  • 1 € = 1.956 BGN

  Храноден:

  • Обяд - 35 €
  • Вечеря - 40 €

  Храноден с VIP меню:

  • Обяд - 70 €
  • Вечеря - 70 €

  Рум сервиз:

  • 10 € на човек

  *Към цената е включена консумация на безалкохолни и топли напитки и не се включва алкохол. Ниско и високоалкохолните напитки се продават по допълнителен утвърден ценоразпис. В деня на пристигане и заминаване, клиентите заплащат реално консумираните закуска, обяд или вечеря.

  1 € = 1.956 BGN

  Движението на туристи в района на стопанството се разрешава само с професионален водач и автомобил на стопанството!

  Ценоразписът за организиран ловен туризъм и алтернативен туризъм е за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г. в териториално поделение ДЛС “ИСКЪР” и е одобрен от Директора на ЮЗДП.