fbpx

Цени

Ценоразпис за организиран ловен туризъм

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване:

 • мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
 • женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от кг. до кг.цена+
4,01 5,00 600€ 3€*
5,01 6,00 900€ 5€*
6,01 7,00 1400€ 6€*
7,01 8,00 2000€ 8€*
8,01 9,00 2800€ 10€*
9,01 10,00 3800€ 12€*
10,01 11,00 5000€ 30€*
11,01 12,00 8000€ 40€*
над 12,00 12000€ 80€*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

 • За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
 • За отстреляна кошута - 150 €
 • За отстреляно теле - 100 €
 • За отстрелян шилар - 100 €

Селекционно:

 • Две годишни - 200 €
 • Три годишни - 300 €
 • Четири годишни - 400 €
 • Пет годишни, с тегло на трофея до 4 кг. - 500 €

ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване:

 • мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
 • женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от кг.до кг.цена+
2,00 400€
2,01 2,50 400€ 2€*
2,51 3,00 500€ 4€*
3,01 3,50 700€ 16€*
3,51 4,00 1500€ 20€*
над 4,00 2500€ 30€*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

 • За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
 • За отстреляна кошута - 100 €
 • За отстрелян приплод - 60 €
 • За отстрелян шилар - 100 €

Селекционно:

 • Две годишни - 200 €
 • Три и четири годишни - 300 €
 • Пет годишни, с тегло на трофея до 2.5 кг. - 400 €

СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване:

 • мъжки и приплоди - от 1 май до 30 октомври
 • женски - от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото в грамове, измерен с горната челюст.

от гр. до гр.цена+
200 100€
201 250 100€ 1€*
251 300 150€ 2€*
301 350 250€ 4€*
351 400 450€ 8€*
401 450 850€ 13€*
над 500 1500€ 30€*

*Забележка: за всеки следващ грам.

 • За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
 • За отстреляна сърна - 50 €
 • За отстрелян приплод - 50 €

МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване:

 • мъжки, трофейно зрели - целогодишно
 • мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

от см. до см.цена+
до 50 600€
50,01 60 600€ 20€*
60,01 70 800€ 50€*
70,01 80 1300€ 120€*
над 80 2500€ 200€*

*Забележка: за всеки следващ сантиметър.

 • За отстреляна женска - 50 €
 • За отстрелян приплод - 50 €

ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

ВАРИАНТ 1 - ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване:

 • целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от см. до см.цена+
до 14,00 300€
14,01 16,00 300€ 10€*
16,01 18,00 500€ 10€*
18,01 20,00 700€ 15€*
20,01 22,00 1000€ 30€*
над 22,00 1600€ 60€*

*Забележка: за всеки следващ милиметър.

 • За ранен и ненамерен глиган - 500 €
 • За отстреляна дива свиня до 1 год. - 60 €
 • За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. - 200 €
 • За отстреляна женска над 2 гoд. - 700 €
 • За отстрелян глиган над 125 т. се заплаща 10% върху цената на трофея.

ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

ВАРИАНТ 2 - ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

Срок за ловуване:

 • от 1 октомври до втората неделя на месец януари.
 • Групов лов в ловни дворове към БИСД– от 1 октомври до последния ден на месец февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от см. до см.цена
до 14,00 300€
14,01 16,00 400€
16,01 18,00 500€
18,01 20,00 700€
20,01 22,00 1000€
над 22,00 1400€
 • За отстреляна дива свиня до 1 год. - 60 €
 • За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. - 200 €
 • За отстреляна женска над 2 гoд. - 700 €
 • За отстрелян глиган над 125 т. се заплаща 10% върху цената на трофея.

1 € = 1.956 BGN

ВЪЛК - CANIS LUPUS L - 220 €

ЛИСИЦА - VULPES VULPES - 10 €

ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 10 €

БЯЛКА - 10 €

ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIUS - 10 €

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

1 € = 1.956 BGN

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - 3,0 € за кг.

ЕЛЕН ЛОПАТАР - 4,0 € за кг.

СЪРНА - 3,0 € за кг.

МУФЛОН - 1,5 € за кг.

ДИВА СВИНЯ - 2,0 € за кг.

Забележка: Дивечово месо се продава в периода 1 септември - 28 февруари!

1 € = 1.956 BGN

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН И ГЛИГАН - 150 €

ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

1 € = 1.956 BGN

ФАЗАН - 10 €

ЯРЕБИЦА - 20 €

ДИВА ПАТИЦА - 6 €

ПЪТПЪДЪК - 3 €

ГРИВЯК / ГУРГУЛИЦИ - 3 €

1 € = 1.956 BGN

 • Ловен водач - индивидуален лов за един ден - 50 €
 • Втори ловец - 40 €
 • Придружител на ловеца по време на лов (без оръжие и право на отстрел) - 20 €
 • Носач - 15 €
 • Ловно куче - 10 €
 • Пансион за ловно куче - 15 €
 • Фотолов с ловен водач за един ден - 30 €
 • Групов лов на дива свиня с услуги - 120 €
 • Моторно превозно средство дневно - 50 €
 • МПС за отстрелян дивеч дневно - 30 €
 • Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) - за микробус и лек автомобил - 0,7 € за км., но не повече от - 300 €
 • Преводач за един ден - 60 €
 • Преводач, чужд контрагент или представител на фирма-посредник, придружаващ ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка, съгласно наредбата за командировките в страната.
 • Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години, се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.
 • Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
 • Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

1 € = 1.956 BGN

 • Одобрените цени са с включен данък добавена стойност.
 • Комисионните(отстъпката) за фирми-посредници за ловци извън територията на страната са в размер до 15 % от договорените брутни цени.
 • Стопанството гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/. Когато разликата за гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
 • Трофеите от благороден елен , елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след обработката им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5%.
 • Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.
 • За ранен и ненамерен дивеч от всички видове ЕДЪР ДИВЕЧ (освен при групов лов на дива свиня), се заплаща 50% от стойността на цената на отстрелян дивеч (при трофейните според заявката).
 • При групов лов на гонка, в случай че през деня няма произведен нито един изстрел, цената за организация за съответният ден не се заплаща.
 • Пропуснат изстрел не се заплаща от ловеца, но се записва в разрешителното за ловуване за съответния ден и в разплащателния протокол.

1 € = 1.956 BGN

Конен туризъм

 • Пакетна цена206 лв. на ден:

Трансфер от и до стопанството

Езда

Водач

Нощувка

Пълен пансион

 • Езда в района на стопанството /без допълнителни услуги/ – 30 лв. на час
 • За всеки следващ час - 20 лв.

1 € = 1.956 BGN

ВАРИАНТ 1 – пакетна цена 352 лв. на ден за 1 човек

ВАРИАНТ 2 – пакетна цена 235 лв. на ден за 1 човек

ВАРИАНТ 3*:

Трансфер от и до стопанството

Кон с оборудване – 117 лв. на ден

Водач – 156 лв. на ден

Кон за багаж – 78 лв. на ден

Фураж – 10 лв. на ден

Придружаващ автомобил – 2 лв. на км.

*При наемане на кон с оборудване и водач, останалите опции и маршрут са по избор на клиента и могат да бъдат променяни.

РИЛА ТУР 8 дни - 2816 лв.
БОРОВЕЦ 2 дни – 704 лв.
САРЪГЬОЛ 3 дни – 1056 лв.
ХИЖА ЗАВРАЧИЦА 4 дни – 1408 лв.

1 € = 1.956 BGN

Алтернативни форми на туризъм

Разходка с професионален водач, с файтон или с джип

 • Възрастни 20 лв.
 • Деца до 12 години – 10 лв.

Обяд или вечеря след разходката*

 • Възрастни 25 лв.
 • Деца до 12 години – 15 лв.

*Към цената е включена консумация на безалкохолни и топли напитки и не се включва алкохол. Ниско и високоалкохолните напитки се продават по допълнителен утвърден ценоразпис.

1 € = 1.956 BGN

 • Риболов - 25 лв.
 • Рибарско бунгало - 30 лв.

1 € = 1.956 BGN

 • Стрелба по панички - 1.50 лв. за брой
 • Стрелба с ловна карабина - 3.50 лв. за изстрел
 • Стрелба с малокалибрена пушка - 1.00 лв. за изстрел

1 € = 1.956 BGN

Хотелско настаняване и храна

 • Нощувка със закуска за един човек - 40 €
 • Нощувка със закуска за двама души в двойна стая - 50 €

  1 € = 1.956 BGN

Храноден:

 • Обяд - 35 €
 • Вечеря - 35 €

Храноден с VIP меню:

 • Обяд - 50 €
 • Вечеря - 50 €

Рум сервиз:

 • 10 € на човек

*Към цената е включена консумация на безалкохолни и топли напитки и не се включва алкохол. Ниско и високоалкохолните напитки се продават по допълнителен утвърден ценоразпис. В деня на пристигане и заминаване, клиентите заплащат реално консумираните закуска, обяд или вечеря.

1 € = 1.956 BGN

Движението на туристи в района на стопанството се разрешава само с професионален водач и автомобил на стопанството!

Ценоразписът за организиран ловен туризъм и алтернативен туризъм е за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г. в териториално поделение ДЛС “ИСКЪР” и е одобрен от Директора на ЮЗДП.