fbpx

Ловен туризъм

Стопанството е с площ от 4 700 хектара и заема хълмиста седловина между Лозенската планина и склоновете на Ихтиманска Средна гора.

Релефът на стопанството е предимно нископланински-хълмист, силно разчленен. Най-ниската точка е 770 м. надморска височина, а най-високата – 1150 м. надморска височина. Югозападната граница на стопанството е 16-километровата брегова ивица на язовир Искър.
Климатът е умерено-континентален със студена зима и прохладно лято. Благоприятен е за растежа на главните дървесни видове – зимен дъб, бук, цер, благун, бял и черен бор и е предпоставка за изключително добро развитие на здрави и жизнени дивечови запаси.

Територията на стопанството се обитава от:

600
благородни елена
70
муфлона
1200
елена лопатар
400
диви свине
50
сърни

 

От хищниците се срещат вълк, лисица и чакал, както и няколко вида птици.

Ползването на дивечовия ресурс в стопанството се извършва под формата на лов и чрез улов на жив дивеч за разселване. Годишно се ползват 50 броя трофейно и 350 броя селекционно.

Най-добрите трофеи, които са били добити на лов от нашите клиенти:

Благороден елен - златен медал - 257.32 точки по CIC - 14 кг. тегло

Елен лопатар - златен медал - 205 точки по CIC - 4.5 кг. тегло

Муфлон - златен медал 217 точки по CIC - 93 см. дължина

Дива свиня - златен медал 140 точки по CIC - 23 см. дължина.

Лова може да бъде индивидуален или групов, според вида на дивеча. Като допълнителна услуга може да наемете автомобил и оръжие. Предлага се и трансфер от летище София или от мястото на пристигане до стопанството и обратно, с лек автомобил или бус.