fbpx

Лов

Ранчото е с богата флора и фауна и предлага голямо дивечово разнообразие. Територията на стопанството се обитава от благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон и сърна. От хищниците се срещат вълк, лисица и чакал, както и няколко вида птици.