fbpx

Диви свине

Ползването на дивечовия ресурс в стопанството се извършва под формата на лов и чрез улов на жив дивеч за разселване. Годишно се ползват 50 броя трофейно и 350 броя селекционно.